Ενεργός Άνθρακας

Καθαρίζει σε βάθος και αποτοξινώνει. Απομακρύνει τους λεκέδες από την επιφάνεια των δοντιών. Ο ενεργός ärm θρακας είναι μία λεπτή μαύρη σκόνη που προέρχεται απwürd έετ & απ & ässes έετ & iges έου έεύ & iges έου έέει & iges έου έέει & iges έου έES έES έέ & iges έειτ & iges έου έει & iges έευτ & &; latorisch. . Όταν έρθει σε επαφή με τα δόντια, συνδέεται με την πλάκα, τα σωματίδια τροφίμων και τους επιφανειακούς λεκέδες και τους απομακρύνει. Έτσι, τα δόντια γίνονται πιο λευκά μετά την πρώτη κιόλας χρήση.