Κόκκινος Άργιλος

Αυξάνει τη ροή του αίματος και αποτοξινώνει. Επιπλέον αναγεννά τα κύτταρα. Η κόκκινη άργιλος τονώνει την κυκλοφορία του αίματος. Με την αύξηση της ροής του αίματος παρέχεται περισσapp ρρρ & ässes σόότ & iges λττ & iges στττ & iges σττ & iges λττ & iges λττ & iges λτττ & iges αύύ & ässes αύύ & ässes αύύ & ässes αύύ & ässes λττ &; λττ & iges λττ & iges λττ & iges αύύ & ässes ροής. Ακόμη, έχει στυπτικές ιδιότητες και είναι ένα ισχυρό φάρμακο για την προώθηση και διέγερση της επούλωσης και της εξουδετέρωσης των τοξινών.