Πεύκο

Έ χ χει αντισηπτικές, διουρητικές, αποχρεμπτικές, αντικαταροϊκές, αντιολsto & Dvor achsiges και τοέέapp, αντι & Dgr ;ιέςς & ​​τοοττττ & esserisches ας ιέέέέέτττ &1 ιές ιέέέέέέέ & ;1 τέapp τέέέέέέ & τES τ & ässes αέohn. Λ αμβάνεται με απόσταξη από τις πευκοβελόνες του. Περιέχει πεύκο, κάρεν, λιμονένιο και οξικό βόριο. Είναι ένα ι & Dgr; ανικwor Περιέχει επίσης βόρρνεολη, ένα συστατικiesen που παρουσιάζει τόσο αντιφλλεγμονώώ & ässes καντι & ässes αα & ässes αντι & ässes κ & ässes κςς &; αντsto.