Τουμπερόζα

Μεθυστικό άρωμα. Χαλαρώνει στρεσογόνες περιπτώσεις. Έ χει τεράστια οφέλη για την υγεία. Το αιθέριο έλαιο τουμπερόζα είναι αντιφλεγμονώδες, αντιβακτηριακwor, ενυ & ässes ότττ &; igh 21 ό & χ &; χ χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses χ & χ & iges ses ses χ & χ & langes χ & langes χ & langes χ & langes χ Hand & iges, τα &; τ Hand τ &; ττ &; τ & iges τ & langes τ & iges τ & iges τ & iges, τ & μ;