Καυστική Σόδα

Χρησιμοποιείται για τη διαδικασία σαπωνοποίησης των ελαίων κατά τη διάρκεια παρασκευής φυσικού σαπουνιού. Στο τέλος της σαπωνοποίησης , μετά την περίοδο ωρίμανσης, όλη η σόδα αντιδρά με τα έλαια για να μας δώσει το σαπούνι.