Οροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο BIOAROMA CRETE!

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την BIOAROMA CRETE. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στο BIOAROMA CRETE. Η BIOAROMA CRETE προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών αναφέρεται εδώ και/ή διατίθεται μέσω υπερ-σύνδεσης. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. Μας παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στην πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στην πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επιτρέψτε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενά σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν πρέπει να μεταδώσετε σκουλήκια ή ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.
Μια παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς .
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτεύουσες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, απαραιτήτως, δεν είναι επίκαιρες και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν υπάρχουν)
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας οποιουδήποτε χρώματος θα είναι ακριβής.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο ή εισαγωγή.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα» χωρίς καμία εγγύηση, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει ή να σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων κατασκευαστών.
Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται τα εργαλεία από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.
Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας προωθείτε. Δεν είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν σχόλια. ή (3) για να απαντήσετε σε τυχόν σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών .
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από εσάς ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ
Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας) .
Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape· (ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παραδίδονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν δηλώνεται ρητά από εμάς) «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.
Σε καμία περίπτωση το bioaromagr, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα έσοδα, χαμένες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημιές, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή άλλου είδους, που προκύπτουν από χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε τέτοιες πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε το αβλαβές bioaromagr και τη μητρική μας, θυγατρικές, θυγατρικές, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, πράκτορες, εργολάβους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβές δικηγόρων, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνουν με παραπομπή ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Επίδοση, τέτοιος προσδιορισμός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΛΗΞΗ
Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός εάν και μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά έως και την ημερομηνία καταγγελίας· και/ή ανάλογα μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις , είτε προφορική είτε γραπτή, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).
Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται έναντι του συντάκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο info@bioaromacrete.com.

Καλώς ήρθατε στη BIOAROMA CRETE !

Το BIOAROMACRETE.COM ή το BIOAROMACRETE Online (η "Ιστοσελίδα") είναι η ιστοσελίδα που περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι "Όροι και Προϋποθέσεις"). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των συνιστά η Πολιτική Προσωπική Προσωπική Δεδομένων οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ. ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναγράφονται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζεται σε αυτήν, και δεν δύναται να βλάψετε με όποιον τρόπο την ακεραιότητα ή τη λειτουργία της. Από δόλο αμέλεια, εάν παραβιάζετε ή άλλες θέσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), θα καθιστώνται υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν από αυτόν τον λόγο στην BIOAROMA CRETE, τους συνεργάτες της. ή τους παρόχους αδειών. Οι πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας, για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Αν έχετε διάφορα είδη αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@bioaromacrete.com.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΑΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΚΕ", που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ΤΚ 72100, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 800791840, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου. Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα παρασκευάζονται από την BIOAROMA CRETE.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το BIOAROMA CRETE είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διέπει ομοίως την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβής, πλήρης, αξιόπιστη, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού και συνδυασμών αυτών (το "Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία της BIOAROMA CRETE.

Εκτός εάν προβλέπονται διαφορετικά, όλες οι εμπορικές ονομασίες, οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή υπηρεσίες που ανήκουν στην BIOAROMA CRETE. Δεν δύναται να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνετε ή να αναπαράγετε χρήση εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή υπηρεσίας σήματος BIOAROMA CRETE ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου "κρυμμένου κειμένου" (κρυμμένο κείμενο) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της BIOAROMA CRETE ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμών που αναφέρονται στην ενότητα παρακάτω ή ως προς την εφαρμογή του δίκαιου, ούτε το Περιεχόμενο ούτε τα σήματα, ούτε και μέρος της Ιστοσελίδας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αναπαραχθούν, να αντιγραφούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να προσβληθούν, να τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα:

(α) Να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε πλαισίου για να περιορίσετε την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής,

(β) Να τροποποιήσετε ή να κατεβάσετε (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή όπως για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας),

(γ) Να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης

(δ) Να δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,

(ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου "κρυφού κειμένου" (κρυφό κείμενο) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων ή

(στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε άλλη ενέργεια που μπορεί να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας. 

Επίσης, σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα:

(α) Δύνεται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει.

(β) Δεν συνεπάγεται έγκριση από μέρους μας στην ιστοσελίδα ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της,

(γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση,

(δ) Δεν μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες,

(ε) Δεν μπορεί να σκιαγραφεί εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ' άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις απόψεις,

(στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος και

(ζ) Δεν μπορεί να συνδεθεί με τη σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητήσουμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά, δε, τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο. 

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπόμενου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως η αγορά και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο τεμάχιο δεν είναι διαθέσιμο, αυτό θα εμφανίζεται ως «μη διαθέσιμο» στη σελίδα προϊόντος. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να προσθέσετε τεμάχια που δεν υπάρχουν στο Καλάθι σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα προϊόν μπορεί να εμφανιστεί ως διαθέσιμο κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και ως εξαντλημένο κατά την διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Ωστόσο, εάν ένα τεμάχιο είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και έχει ξεπουληθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα ειδοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελία δεν θα ολοκληρωθεί και ότι η πιστωτική σας κάρτα δεν θα χρεωθεί. Επικοινωνήστε με την BIOAROMA CRETE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@bioaromacrete.com. 

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται για διαθέσιμα προϊόντα στον ιστότοπο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (όπου άδεια) ως ισχύει και δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας αντιστοιχεί στο κόστος των παραγγελθέντων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής, όπως ορίζεται παρακάτω στην Πολιτική Αποστολής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να κάνετε χρήση ορισμένων υπηρεσιών του Site, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε εμάς. Πρόκειται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο και θα διαχειριστεί σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Εισάγοντας πληροφορίες στο Site, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: 

(α) είστε άνω των 18 ετών, 

(β) χρησιμοποιήστε την αληθινή σας ταυτότητα, 

(γ) παρέχετε μόνο αληθείς, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις πληροφορίες και 

(δ θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε άμεσα τις πληροφορίες που παρέχετε προκειμένου να παραμείνουν αυτές αληθινές, ακριβείς, εν ισχύ και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. 

Επίσης, συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας καθώς και τους κωδικούς σας για τη χρήση και πρόσβαση στο Site ή άλλο μέρος αυτού και συμφωνείτε να μην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιείτε το όνομα(τα) ή τον κωδικό(ούς) σας. Θα είστε υπεύθυνος για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού ή του κωδικού σας. Δεν έχουμε και δεν έχουμε ευθύνη για απώλεια ή ζημία προκληθεί από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε προς τις παρούσες υπηρεσίες. Κάθε πληροφορία που παρέχετε σε εμάς που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων. 

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα όνομα χρήστη ή έναν κωδικό ή εάν δεν έχετε λάβει κάποια απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ονόματος χρήστη ή κωδικού, παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε άμεσα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγραφούμε ή να τροποποιήσουμε όνομα χρήστη ή κωδικό ανά πάσα στιγμή και για κάθε αιτία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνούμαστε την υπηρεσία και/ή να απενεργοποιήσουμε τους λογαριασμούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι προς όφελος της BIOAROMA CRETE να ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ως εγγεγραμμένο μέλος θα λάβετε αποκλειστικά προνόμια διαθέσιμα μόνο αγοράζοντας online όπως: 

(α) Αποκλειστικές Προσφορές που επιφυλάσσονται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη μας, 

(β) Κατάλογος Προτιμήσεων ο οποίος περιέχει όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα BIOAROMA CRETE, τα οποία διατηρούνται στο αρχείο σας για μελλοντικές επισκευές και εύκολες αγορές, 

(γ) Ειδοποίηση για τα νέα της BIOAROMA CRETE μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, 

(δ) Γρηγόρη Πληρωμή (check out) που συνεπάγεται την αποθήκευση των χρεώσεων και αποστολής για μελλοντικές παραγγελίες, και 

(ε) Ιστορικό Παραγγελιών που σας επιτρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες προηγούμενων παραγγελιών σας και την κατάσταση αυτών καθώς και να προλάβετε να επαναλαμβάνετε τις προηγούμενες αγορές. Πρόκειται να συμβουλευτείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας πρέπει να επιλέξετε την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» (My Account) ως εγγεγραμμένος χρήστης και να επηρεάσει το «Ιστορικό Παραγγελιών» (Order History) από το αριστερό τμήμα της μπάρας επιλογών.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς ή από την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) από εμάς τροποποιώντας το προφίλ σας (Your Profile) από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου»  (My Account) ή απλώς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής (unsubscribe) στο κάτω μέρος ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που σας αποστέλλετε.

ΨΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ONLINE

Είναι εύκολο, πρακτικό και ασφαλές να ψωνίζετε online. Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε, την επιθυμητή ποσότητα, μέγεθος ή απόχρωση και κάντε κλικ στο κουμπί «Τo Καλάθι σου». Όταν ολοκληρώσετε τις αγορές σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση Αγορών» και ακολουθήστε τις οδηγίες για την πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο ή να τροποποιήσετε τις ποσότητες των τεμαχίων στο καλάθι με τα ψώνια σας έως και κάντε κλικ στο «Αποστολή Παραγγελίας», μετά την οποία η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί. Κατόπιν υποβολής της παραγγελίας σας, μία σελίδα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί  και θα σας παρασχεθεί ο αριθμός της παραγγελίας σας. Θα λάβετε επίσης ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης αμέσως μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας (παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο εισερχομένων και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας). Εάν το μήνυμα επιβεβαίωσης δεν παραλαμβάνεται εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για υποστήριξη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της παραγγελίας σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό παρακολούθησης (αριθμός παρακολούθησης) που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης των στοιχείων αποστολής ή μέσω της ενότητας Ιστορικό Παραγγελιών για εγγεγραμμένους μόνο χρήστες.

Εάν θέλετε να αποστείλετε ή να ανησυχείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για προηγουμένως υποβληθείσες παραγγελίες, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@bioaromacrete.com χρησιμοποιώντας τον αριθμό της παραγγελίας σας.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η BIOAROMA CRETE δέχεται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard και American Express. Η εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας στο παρόν Site είναι ασφαλής. Όλες οι πληροφορίες παραγγελίας κρυπτογραφούνται (με χρήση του πρωτόκολλου κρυπτογράφησης SSL-256bit) προκειμένου να προστατεύονται τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία πληρωμής. Για λόγους ασφαλείας, το όνομα και η διεύθυνση χρέωσής σας πρέπει να αντιστοιχίσετε με τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την πληρωμή.

Εάν η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα απορριφθεί, η παραγγελία σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί και στην οθόνη που θα εμφανιστεί ένα αυτόματο μήνυμα.

Επιπλέον η BIOAROMA CRETE δέχεται πληρωμή με το PayPal που είναι μία απολύτως ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας και η BIOAROMA CRETE δεν έχει ποτέ γνώση των στοιχείων του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας σας, γίνεται ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και τα δεδομένα του λογαριασμού σας.

Είστε υπεύθυνος για την οφειλόμενη πληρωμή για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που ζητείται μέσω του λογαριασμού σας. Εάν δεν λάβετε την κατάθεση από τον εκδότη της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή εντολείς του, συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα ποσά που οφείλονται σε εμάς. Ευθύνεστε επίσης για έξοδα επιδίωξης οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων ποσών.

ΔΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης δόλια χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωσή σας μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος προς την έκδοση της πιστωτικής κάρτας Τράπεζας ή άλλο εκδοτικό ίδρυμα, οι οποίοι οφείλουν να ερευνήσουν την καταγγελία σας ή παράπονο. Για τον λόγο αυτόν, οφείλετε να ειδοποιήσετε την εκδότρια τράπεζα ή ίδρυμα αμέσως μόλις αντιληφθείτε  τέτοιο γεγονός προκειμένου η τελευταία να ακυρώσει την κάρτα και να εμποδίσει τη χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η παραγγελία σας θα αποστέλλεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση αποστολής που υποδεικνύεται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Όλες οι παραγγελίες επεξεργάζονται, παραδίδονται και αποστέλλονται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (ήτοι, Δευτέρα με Παρασκευή). Παραγγελίες που υποβάλλονται Σάββατα, Κυριακές ή ημέρες εθνικών αργιών θα επεξεργάζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

ΆΛΛΑ

Κωδικός Προσφοράς: Ενίοτε, δύναται να επιβραβεύσουμε τους πελάτες μας με ειδικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι εν λόγω προσφορές είναι διαθέσιμες για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο και λέγονται κατά την προσδιορισθείσα ημερομηνία. Θέλετε να ενημερωθείτε από τους κωδικούς προσφοράς, απλώς εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης δίπλα στο κουτί με την ένδειξη «Κωδικός Προσφοράς» στη σελίδα χρέωσης κατά τη διαδικασία πληρωμής. Όταν ένας κωδικός προσφοράς γίνεται δεκτός, αυτός θα εμφανιστεί στη σελίδα αναζήτησης της παραγγελίας. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ωστόσο ότι οι κωδικοί προσφορών αποτελούνται από ευαίσθητους χαρακτήρες και έτσι θα πρέπει να εισάγονται ακριβώς όπως παρουσιάζονται. Μόνο ένας κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά ηλεκτρονική παραγγελία.

Υπηρεσία μετά την πώληση: Είμαστε στη διάθεσή σας για την υπηρεσία σας μετά την πώληση. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται κατωτέρω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ελέγχουμε τα προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας για τυχόν ελαττώματα ή πλημμέλειες. Όλα τα προϊόντα είναι επιμελώς συσκευασμένα και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, εάν η παραγγελία σας περιέχει ένα φθαρμένο τεμάχιο μπορείτε να επιστρέψετε χωρίς χρέωση και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αντικαταστήσουμε ή να επιστρέψουμε τα χρήματα. Σε περίπτωση που υπολείπεται κάποιο τεμάχιο από την παραγγελία σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@bioaromacrete.com και μας κοινοποιήσετε τον αριθμό της απόδειξης προκειμένου να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

Έχετε τη δυνατότητα επίσης να επιστρέψετε την παραγγελία σας (εν μέρει ή εν όλω) εντός 14 ημερών από την αποστολή χωρίς αιτιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας επιστραφούν τα χρήματα κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση της παραγγελίας σας και θα επιβαρυνθείτε μόνο με τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε. Τα προϊόντα προς επιστροφή θα αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις μας συνοδευόμενα από την απόδειξη λιανικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα τεμάχια που επιστρέφονται βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν μπορούμε να λάβουμε μια πιστευτική, απόρρητη ή ιδιόκτητη πληροφορία ή άλλο επιθυμητό υλικό από εσάς είτε μέσω της Ιστοσελίδας είτε των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω άλλων. Στο βαθμό που δεν υπάρχουν προσωπικά σας δεδομένα, σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία για την υποβολή τους σε εμάς. Υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία σε εμάς, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είναι πρωτότυπα και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ' αυτών. Όλα τα σχόλια, οι ενημερώσεις, οι πληροφορίες ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της BIOAROMA CRETE και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, θα έχουμε απεριόριστο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παραγόντων. έργων, διανομής, εκτέλεσης και ανάρτησης αυτών των ή πληροφοριών (εν μέρει ή εν όλω) παγκοσμίως ή / και ενσωμάτωση σε άλλα έργα και σε μορφή στοιχείων, μέσο ή τεχνολογία ήδη γνωστή ή στο μέλλον αναπτυχθείσα. Επίσης, είναι εγγυημένο ότι παραμένετε από ένα "ηθικό δικαίωμα" σε αναρτηθείσα πληροφορία και στοιχεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η Ιστοσελίδα, καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτού του περιεχομένου, διατίθεται "ως έχει". Στο μέτρο που επιτρέπεται από την εφαρμογή δίκαιο, η BIOAROMA CRETE αρνείται την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, ρητής ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ρητά αποδέχεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε για να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Ούτε εμείς ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ούτε εμείς αλλά ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εκφράζουμε ή εγγυόμαστε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση, ποιότητα, εκτέλεση ή καταλληλότητα της Ιστοσελίδας ή κάθε διαθέσιμου μέσω αυτού του περιεχομένου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στην Ιστοσελίδα ή σε συμφωνείτε διαθέσιμο μέσω αυτού του περιεχομένου, ότι το μοναδικό μέσο αποκατάστασης είναι να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. 

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοζόμενες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το συγκεκριμένο αντικείμενο δίκαιο, αρνούνται άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή μη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για λόγους αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη σχετική με την ελαττωματικότητα ή την αποτυχία των προϊόντων, τη μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμογή του δίκαιου, η μόνη λύση για την αιτία της αποζημίωσης που απορρέει από ή σχετίζεται με ένα προϊόν ή υπηρεσία που αναρτάται ή αγοράζεται από ή μέσω του Site περιορίζεται στην επιστροφή του ποσοτικού που αντιστοιχεί στην αγοραία τιμή που καταβλήθηκε για το λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση εμείς ή κάποιος εκ των συνεταίρων μας ή κάποιος εκ των υπαλλήλων, διευθυντών, εργαζομένων, αντιπροσώπων ή εκπροσώπων μας ή τους άλλου μέρους εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή, μετάδοση ή διανομή του Site ή οποιουδήποτε άλλου πωλητή μέσω του προϊόντος του Site, ή μέρος αυτού, θα καταστούμε υπεύθυνους για πρόσθετες, υποδειγματικές, επακόλουθες, δευτερεύουσες, έμμεσες ή ειδικές ζημίες που απορρέουν από ή σχετίζονται με τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται ή αναγράφονται σε αυτό, είτε λόγω παράβασης συμβάσεων, λόγω αμέλειας, υπαιτιότητας ή άλλος, ακόμη και αν αυτό το μέρος ενημερώθηκε για τη δυνατότητα αυτή της ζημίας.

Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ευθύνη μας από κάποιες εκ των ανωτέρω ειδών ζημίας περιορίζεται στο ποσό που λάβαμε για τη συναλλαγή που έδωσε αφορμή στην υπόθεση.

ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αποδέχεστε να μας υπερασπιστείτε, και αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικαστικής αμοιβής, που απορρίπτει από την παραμικρή απόφαση, ενέργεια ή αίτηση τρίτου προσώπου συνεπεία της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, αποζημιώσαμε για κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής, που απορρέει από τη χρήση από τα μηχανήματα λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή αντίστοιχων συλλογέων δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής ή άλλης ενέργειας στην οποία προβείτε και η οποία επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, των οποίων το αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Προστασία των Δεδομένων καθώς και η τροποποίηση ή η αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και την άλλη σχετική διαφορά στην υπαγωγή των δικαστηρίων της Ελλάδας. 

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το νομικό πλαίσιο, ή καταστεί ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη γενική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. 

Επιφυλασσόμαστε να τροποποιήσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση που έχει ισχύ από την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των Όρων και Προϋποθέσεων. Είναι δυνατό να άρουμε ένα δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οφείλετε να συμμορφώνεστε αμέσως με τέτοια τεχνική άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης της Ιστοσελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα ενότητα της Ιστοσελίδας, προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της BIOAROMA CRETE διέπεται από τη χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει ο Ελληνικός Συνδέσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN και τον Ecommerce Europe, τον Πανευρωπαϊκό φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει πρόβλημα με την αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την ΕΕΔ μέσω της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορετικών (πλατφόρμα) ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage