Ροζ άργιλος

Σ υνδυασμός λευκής & κόκκινης αργίλου. Ο λευκός άργιλος (καολίνη) είναι ευεργετικός για το λιπαρό δέρμα και βοηθά στον έλεγχο της παραγωγής σμίγματος. Ο κόκκινος άργιλος βελτιώνει την ελαστικότητα και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου.