Καυστική σόδα

Χρησιμοποιείται για τη διαδικασία σαπωνοποίησης ελαίων κατά την παρασκευή φυσικού σαπουνιού. Στο τέλος της σαπωνοποίησης, μετά την περίοδο ωρίμανσης, όλη η σόδα αντιδρά με τα έλαια για να μας δώσει το σαπούνι.