Καυστική σόδα

Η καυστική σόδα χρησιμοποιείται για τη διαδικασία σαπωνοποίησης των ελαίων κατά τη διάρκεια παρασκευής φυσικού σαπουνιού. Στο τέλος της σαπωνοποίησης, μετά την περίοδο ωρίμανσης, όλη η σόδα αντιδρά με τα έλαια για να μας δώσει το σαπούνι.