Σπορέλαιο ψυχρής έκθλιψης

Το λάδι ψυχρής έκθλιψης εξάγεται από τους σπόρους του καρπού. Αυτή είναι η πιο φυσική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του λαδιού. Δεν χρησιμοποιούνται χημικά και διαλύτες και οι σπόροι δεν θερμαίνονται, διατηρώντας έτσι όλα τα πολύτιμα συστατικά τους.